ภาพประชาสัมพันธ์

 

ลงพื้นที่ดูงานกำแพงเขื่อนป้องกันน้ำเค็มบ…

23-06-2560 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว พค.ชป. 15 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผอ.ก่อสร้างกระบี่ ปลัด อบต. นายช่างอบต. หัวหน้ากลุ่มนาข้าวคลองประสงค์ และชาวนาข้าวทองประสงค์ ลงพื้นที่ดูงานกำแพงเขื่อนป้องกันน้ำเค็มบ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาการทำนาของชาวบ้านเกาะกลาง ซึ่งมีน้ำเค็มบุกรุก

Read more

ลงพื้นที่ดูงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ…

08-06-2560 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับผู้ใหญ่ บ่าน และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ดูงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านรามดง ม.3 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะสุด ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

Read more

ลงพื้นที่ตำบลกะหรอ ตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ …

24-05-2560 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว พค.ชป.15 นายอนันตชาติ คงพันธ์ สบ. 4 คป.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 และ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตำบลกะหรอ ตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ และต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาความเหมาะสม...

Read more

นำเสนอรายงานโครงการแก้มลิงพ่อท่านคล้ายฯ

19-05-2560 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้นำเสนอรายงานโครงการแก้มลิงพ่อท่านคล้ายฯ แก่ พลเอกไพบูรย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ 

Read more

ข้าร่วมประชุม ณ ห้องไอยรา ที่ว่าการอำเภอ…

18-05-2560 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น. นายวานิซ แก้วประจุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทนานครศรีธรรมราช นายปัญญพงษ สงพะโยม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยนายประวิทย์เกียรติกองแก้ว ห้วหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 15 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง เพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอกไพบูรย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ...

Read more

ลงพื้นที่ ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมร…

18-05-2560 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

           เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณา โครงการแก้มลิงหนองน้ำขาว และโครงการฝายบ้านหนองบัว

Read more

ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรา…

04-05-2560 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายอำนาจ จันหอม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาโครงการทั้ง 4 โครงการ ได้แก่1.โครงการแก้มลิงควนกรดพร้อมอาคารประกอบ2.โครงการฝายวัดวังหีบ3.โครงการอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำนาประดิษฐ์4.โครงการอาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนวัดเทวสิทธิ

Read more

ลงพื้นที่ดูงานโครงการทำนบดินคลองท้องยาง …

27-04-2560 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  นายธงคม รัตนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 ลงพื้นที่ดูงานโครงการทำนบดินคลองท้องยาง ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาจากทางน้ำขนาดเล็กในบริเวณฐานยันฝั่งซ้ายของทำนบดิน ก่อนขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงฐานราก และงานก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไป

Read more

ลงพื้นที่ตรวจสอบ หมู่ 4, 8 และ 11 ตำบลร่…

24-04-2560 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หมู่ 4, 8 และ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคลองสวนเลา โครงการก่อสร้างฝายคลองห้วยไม้แก่น...

Read more

ลงไปตรวจสอบพื้นที่หมู่ 2 กับหมู่ 10 ตำบ…

18-04-2560 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอช้างกลาง นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่ ลงไปตรวจสอบพื้นที่หมู่ 2 กับหมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการก่อสร้างแก้มลิง

Read more

นายธงคม รัตนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกร…

05-04-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          วันที่ 5 เมษายน 2560 นายธงคม รัตนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นำคณะหัวหน้าฝ่ายในส่วนวิศวกรรมเข้าอวยพรพร้อมมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

Read more

ลงพื้นที่ดูงานที่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬ…

31-03-2560 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายประวิทย์  เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูงานที่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ที่กักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และนำน้ำมาใช้ช่วงฤดูร้อนที่มีความแห้งแล้ง

Read more

ลงพื้นที่ดูที่ตั้งหัวงานตามกลุ่มบริษัทที…

30-03-2560 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายปริญญา สัคคะนายก ผส.ชป. 15 นายวรยุทธ คงนุ้ย ผอ,คป, กระบี่ นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ดูที่ตั้งหัวงานตามกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเสนอ โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Read more

เข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการประตูระบายน้ำค…

30-03-2560 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายขรรค์ชัย ชัยประดิษฐ์ วิศวกรชลประทาน และนายสรพงษ์ เย็นเปิง นายช่างโยธา ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการประตูระบายน้ำคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

ดูงานพื้นที่ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จัง…

14-03-2560 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

                  วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงาน ดูงานพื้นที่ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่   ส.ป.ก.เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำจากลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่พร้อมกับก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำเพื่อส่งกระจายน้ำให้พื้นที่เกษตรในแปลง ส.ป.ก. และเป็นแหล่งนํ้าอุปโภค - บริโภค

Read more

ดูงานพื้นที่บ้านปากด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่…

14-03-2560 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงาน ดูงานพื้นที่บ้านปากด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านปากด่าน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว

Read more

ดูงานพื้นที่บริเวณตลิ่งพัง ณ ตำบลนบพิตำ …

21-02-2560 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายประวิทย์ เกียรติกองแก้ว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงาน ดูงานพื้นที่บริเวณตลิ่งพัง ณ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาโครงการแนวป้องกันตลิ่งพัง เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Read more

1.1

download
budgets
pmqa
th
th2
ttt

สาระสนเทศกรมชลประทาน

1 email
5 epp
2 sarabun
3 el
 

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

1 book
1 rid
2 km
2 ssss
3 pr
3 sa
4 bb
4 water
5 book
6 info
7 thai
9 linkall
10 linkall 2
009363
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3
47
227
8871
963
1217
9363

Your IP: 54.145.117.60
2017-11-25 01:35
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com