หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

  

 

 
อย่าลืมกดติดตามข่าวสาร สชป.15
ผ่านทางช่องทาง Youtube ด้วยนะครับ
 


แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี


แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี (2557 - 2560)
โดย พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4" 

 


     28 ส.ค.60 : สชป.15 จัดนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย”
     16 ส.ค.60 : สชป.15 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ
                         และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     3   ส.ค.60 : สชป.15 จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
     31 ก.ค.60 : สชป.15 ประชุม ภายใต้หัวข้อใจถึงใจของ “แกนนำเรื่องน้ำ”
                         ในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน

     27 ก.ค.60 : สชป.15 เปิดอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลหลังใหม่
     27 ก.ค.60 : สชป.15 จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                         มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     20 ก.ค.60 : บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
                         บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     18 ก.ค.60 : กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
                         พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต

     18 ก.ค.60 : จัดทำและอัพโหลดฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานฯ
     5  ก.ค. 60 : สชป.15 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
     30 มิ.ย.60 : สำนักงานชลประทานที่ 15 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
     28 มิ.ย.60 : จัดอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการ
                         ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

     26 มิ.ย.60 : พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ฯ
     21 มิ.ย.60 : ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายฯ
     21 มิ.ย.60 : คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่
     20 มิ.ย.60 : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ
     20 มิ.ย.60 : คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ฯ
     20 มิ.ย.60 : ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560
    19 มิ.ย.60 : ประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    19 มิ.ย.60 : สชป.15 เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ
 

 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 
 

 

     แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement
     ตารางแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
     ตารางการแข่งขัน เซปักตะกร้อ สชป.15
     กฏกติกา - ตะกร้อ วันเกษียณ
     กฎกติกา กีฬา งานเกษียณฯ ปี 2560
     ไฟล์ข้อมูลบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
     เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
     การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
     รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
     โลโก้ 115 ปี
     คัตเอ้าท์วันสถานปนา 115 ปี (.ai)
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือ
       บทความวิชาการครั้งที่ 4 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบบที่ 1
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
       จากภัยแล้งด้านเกษตร ปี 2559/60

     ป้ายไวนิลสงกรานต์ 2560
     แผ่นพับแล้งนี้ (600308)
     นามบัตรศูนย์บริการข้อมูลระบบเครื่อข่ายกรมชลประทาน(RID-Net Call Center)
     เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
       และฝ่ายส่งน้ำฯ ประจำปี 2560
     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
     การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
     การให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 


 

 

 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ