หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

  

 

 
อย่าลืมกดติดตามข่าวสาร สชป.15
ผ่านทางช่องทาง Youtube ด้วยนะครับ
 


 

     30 พ.ค.61 : ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฯ
     21 พ.ค.61 : ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-เกาหลี (KRC) ครั้งที่ 5
     18 พ.ค.61 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
       8 พ.ค.61 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสตร์พระราชากับกรน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ
     11เม.ย.61 : พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์
      4 เม.ย.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.4-5 คป.สุราษฎร์ธานี
      3 เม.ย.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.1-3 คป.สุราษฎร์ธานี
     29 มี.ค.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.4-6 คบ.ปากพนังล่าง
     28 มี.ค.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.1-3 คบ.ปากพนังบน
     27 มี.ค.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.1-3 คบ.นครศรีธรรมราช
     20 มี.ค.61 : สชป.15 ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
     15 มี.ค.61 : องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       9 มี.ค.61 : ผส.ชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
       7 มี.ค.61 : ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สบ.1-3 คบ.ปากพนังล่าง
     26 ก.พ.61 : ลงพื้นดูงานโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
     22 ก.พ.61 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ ฯ

 

 

     จุลสารข่าว สชป.15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
     จุลสารข่าว สชป.15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
     จุลสารข่าว สชป.15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 
 

 

     ตารางแข่งขันเปตอง 2561
     ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล คู่พิเศษ
     กฏกติกา - ฟุตบอลวันเกษียณ 2561 (แก้ไข)
     กฏกติกา - ตะกร้อวันเกษียณ 2561
     กฏกติกา - เปตองวันเกษียณ 2561
     กติการ และโปรแกรมการแข่งขันกีฬา
     กฎกติกา กีฬามหาสนุก งานเกษียณฯ ปี 2561
     โลโก้งานกีฬาสีภายในประจำปี 2561
     ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     บันทึกข้อตกลง MOU : Memorandum of Understanding)
       ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
     โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
     ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
       (ประกาศ 11 มิ.ย. 61)

     ป้ายไวนิลวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี (ขนาด 300 x 500 เซนติเมตร)
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล)
        และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน
        (ประกาศ 1 มิ.ย. 61)
     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ประกาศ 16 พ.ค. 61)
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
     รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 


 

 

 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ