หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

  

 

 
อย่าลืมกดติดตามข่าวสาร สชป.15
ผ่านทางช่องทาง Youtube ด้วยนะครับ
 

 


 

 

https://goo.gl/qWaHDD
 


 

     26 ก.พ.61 : ลงพื้นดูงานโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
     22 ก.พ.61 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ ฯ
     21 ก.พ.61 : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     24 ม.ค.61 : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       9 ม.ค.61 : สชป.15 สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
       6 ธ.ค.60 : สชป.15 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เขต อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
       6 ธ.ค.60 : ส่งเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือ ฝายยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
       4 ธ.ค.60 : พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเชิญ ถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย
     30 พ.ย.60 : รธว. กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครศรีฯ
     14 พ.ย.60 : พิธีเปิดอาคารที่ทำการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.15
     14 พ.ย.60 : อบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
      9  พ.ย.60 : ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุกภัยภาคปฏิบัติการเชิงรุก
      3  พ.ย.60 : นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช
     26 ต.ค.60 : สชป.15 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     25 ต.ค.60 : สชป.15 ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
     19 ต.ค.60 : สชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
 

 

     จุลสารข่าว สชป.15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 
 

 

     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
     รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
     แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement
     ตารางแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
     ตารางการแข่งขัน เซปักตะกร้อ สชป.15
     กฏกติกา - ตะกร้อ วันเกษียณ
     กฎกติกา กีฬา งานเกษียณฯ ปี 2560
     ไฟล์ข้อมูลบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
     เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
     การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
     โลโก้ 115 ปี
     คัตเอ้าท์วันสถานปนา 115 ปี (.ai)
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือ
       บทความวิชาการครั้งที่ 4 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบบที่ 1
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
       จากภัยแล้งด้านเกษตร ปี 2559/60

     ป้ายไวนิลสงกรานต์ 2560
     แผ่นพับแล้งนี้ (600308)
     นามบัตรศูนย์บริการข้อมูลระบบเครื่อข่ายกรมชลประทาน(RID-Net Call Center)
     เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
       และฝ่ายส่งน้ำฯ ประจำปี 2560
     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
     การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
     การให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 
 

 

 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ