หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

  

 

 
อย่าลืมกดติดตามข่าวสาร สชป.15
ผ่านทางช่องทาง Youtube ด้วยนะครับ
 

 


 

 

https://goo.gl/qWaHDD
 

ติดต่อประสานงานช่วงฤดูฝน


แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี


แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี (2557 - 2560)
โดย พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4" 

 
     14 พ.ย.60 : พิธีเปิดอาคารที่ทำการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.15
     14 พ.ย.60 : อบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
      9  พ.ย.60 : ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุกภัยภาคปฏิบัติการเชิงรุก
      3  พ.ย.60 : นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช
     26 ต.ค.60 : สชป.15 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     25 ต.ค.60 : สชป.15 ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
     19 ต.ค.60 : สชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
     16 ต.ค.60 : สชป.15 เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     28 ก.ย.60 : จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
     22 ก.ย.60 : งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายในสชป.15
     22 ก.ย.60 : กีฬาสานสัมพันธ์ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 15
     13 ก.ย.60 : สชป.15 ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 
     จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 
 

 

     รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2560
     แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement
     ตารางแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
     ตารางการแข่งขัน เซปักตะกร้อ สชป.15
     กฏกติกา - ตะกร้อ วันเกษียณ
     กฎกติกา กีฬา งานเกษียณฯ ปี 2560
     ไฟล์ข้อมูลบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
     เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
     การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
     โลโก้ 115 ปี
     คัตเอ้าท์วันสถานปนา 115 ปี (.ai)
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือ
       บทความวิชาการครั้งที่ 4 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบบที่ 1
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
       จากภัยแล้งด้านเกษตร ปี 2559/60

     ป้ายไวนิลสงกรานต์ 2560
     แผ่นพับแล้งนี้ (600308)
     นามบัตรศูนย์บริการข้อมูลระบบเครื่อข่ายกรมชลประทาน(RID-Net Call Center)
     เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
       และฝ่ายส่งน้ำฯ ประจำปี 2560
     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
     การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
     การให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 

 
     ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
  

 

 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ