หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

 
 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 

รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายเกื้อ นกจันทร์
2 ตุลาคม 2518 - 31 ธันวาคม 2525
นายประยงค์ ยะคะเสม 
1 มกราคม 2526 - 14 มิถุนายน 2531
นายปรีดา วงศ์โดยหวัง
15 มิถุนายน 2531 - 28 กุมภาพันธ์ 2535
นายชาญชัย กลิ่นหอม
1 มีนาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์
20 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2543
นายวีระ วงศ์แสงนาค
1 พฤศจิกายน 2543 - 2 มกราคม 2545
นายสมเกียรติ ธรรมพิทักษ์ (รักษาการ)
2 มกราคม 2545 - 6 พฤศจิกายน 2545
นายสมชัย จันทรสกุล (รักษาการ)
7 พฤศจิกายน 2545 - 8 มกราคม 2546 

  ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล            
12 กุมภาพันธ์ 2546 - 10 มีนาคม 2547
นายสมชัย จันทรสกุล
10 มีนาคม 2547 - 30 กันยายน 2547 
นายสุเมธ กลมเกลี้ยง
1 ตุลาคม 2547 - 11 มกราคม 2548 
นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล
11 มกราคม 2548 - 30 กันยายน 2549 
นายกำธร ตันเจริญ
8 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 
นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
17 ตุลาคม 2551 - 17 พฤศจิกายน 2553 
นายประสิทธิ ชรินานนท์
18 พฤศจิกายน 2553 - 8 สิงหาคม 2559
นายปริญญา สัคคะนายก
18 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน


 
 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ