กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 สชป.15 ออกกำลังกายทุกวันพุธ

    วันนี้ (7 มิถุนายน 2560) เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ตื่นตัว มีพลังในการทำงาน ณ ลานจอดรถ สำนักงานชลประทานที่ 15