กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115

    วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยนำ นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเครื่องสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน ทำกิจกรรมพิธีสงฆ์ และทำกิจกรรม 5 ส พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน