กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 สชป.15 เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ

    วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้สื่อข่าวและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

    โดยการประชุมในครั้งนี้ นายปริญญา สัคคะนายก ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำจำนวน 114 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 71 เครื่อง ที่จัดเตรียมไว้ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนจากส่วนกลางจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

    หลังจากนั้น ได้พาผู้สื่อข่าวและผู้เกี่ยวข้องลงตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช (ประตูระบายน้ำคลองคูพาย)