กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

    
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายปริญญา  สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
ผู้อำนวยการโครงการในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)