กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สชป.15 จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    
ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สำนักงานชลประทานที่ 15 นำโดยนายปริญญา  สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และเจ้าหน้าที่ จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 15