กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สชป.15 เปิดอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลหลังใหม่

    
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.09 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลหลังใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้