กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สำนักงานชลประทานที่ 15 จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

    
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายปริญญา  สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมกัน “ปลูกดอกดาวเรือง” จำนวน 4,000 ต้น
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ออกดอกบาน
ทั่วทั้งแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณเรือนเพาะชำของสำนักงานชลประทานที่ 15