กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
    สชป.15 จัดนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย”

    
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15  ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 เยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ซึ่งงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 15
ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 28 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ