กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
    สชป.15 ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

    
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สังคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
มอบหมายให้นางเจียมจิต บุญศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นตัวแทนหน่วยงานส่งมอบดอกไม้จันทน์
ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีส่งมอบในครั้งนี้


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม