กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
    งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายในสำนักงานชลประทานที่ 15

    
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายปริญญา สัคคะนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 สำนักงานชลประทานที่ 15 เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานชลประทานที่ 15 โดยในปี 2560 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม