กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
    สชป.15 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

    
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานชลประทานที่ 15


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม