กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   สชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ


    
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.09 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ทรงสุบรรณ ประดิษฐาน ณ บริเวณลานหน้าพระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายอำเภอปากพนังเป็นประทานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการพระราชดำริให้แก่พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม