กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   พิธีเปิดอาคารที่ทำการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป. 15


    
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.39 น. นายปริญญา สัคคะนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในการนี้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ณ อาคารงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 15


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม