กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   อบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน


    
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานให้แก่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้โปรแกรมและบันทึกข้อมูลลงในระบบ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม