กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   รธว. กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครศรีฯ


    
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เผื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือ จากนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้อำนวยการโครงการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดูสภาพน้ำท่วม และไปยังจุดที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำ
เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน     

     


ดูรูปเพิ่มเติม