กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย


    
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน
มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ
    คณะได้รับฟังสรุปสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและนำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย     

     


ดูรูปเพิ่มเติม