กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


    
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 15 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงาชลประทานที่ 15     

     


ดูรูปเพิ่มเติม