กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


    
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม