กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ผส.ชป.15 ลงพื้นดูงานโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ


    
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้อำนวยการโครงการสุราษฎร์ธานี ได้เข้าพื้นที่ดูงานการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ
โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นาย ธงชัย ไชยนิคม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ     

     


ดูรูปเพิ่มเติม