กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช


    
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สัคคะนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่างๆ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม