กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน


    
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สัคคะนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายบุญชอบ หอมเกษร
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่างๆ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม