กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง


    
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สัคคะนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4-6 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพนังล่าง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่างๆ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม