กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี


    
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่างๆ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม