กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์


    
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายการุณ แปลงรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายวิชัย วรกุล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ ของสำนักงานชลประทานที่ 15
บริเวณด้านหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โดยเชิญชวนประชาชนและนักเดินทาง แวะพักจุดบริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามโครงการชลประทานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนได้แวะพักผ่อน ,พักรถ
ระหว่างเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลฯ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม