กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


    
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.40 น. ผู้แทนกรมชลประทานโดยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ) และนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 11.00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองหวาย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และใน เวลา 13.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ
ในการนี้ผู้แทนกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานวิธีการ แก้ปัญหาขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม