ข่าว / กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
  30 พ.ค.61  ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฯ
  21 พ.ค.61  ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-เกาหลี (KRC) ครั้งที่ 5
  18 พ.ค.61  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
   8 พ.ค.61  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสตร์พระราชากับกรน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ
 
ประจำเดือน เมษายน 2561
 
  11 เม.ย.61  พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์
   4 เม.ย.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4-5 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
   3 เม.ย.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
 
ประจำเดือน มีนาคม 2561
 
  29 มี.ค.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
  28 มี.ค.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
  27 มี.ค.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
  20 มี.ค.61  สชป.15 ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
  15 มี.ค.61  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   9 มี.ค.61  ผส.ชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
   7 มี.ค.61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
  26 ก.พ. 61  ผส.ชป.15 ลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
  22 ก.พ. 61  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ ฯ
  21 ก.พ. 61  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 
ประจำเดือน มกราคม 2561
 
  24 ม.ค. 61  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   9 ม.ค. 61  สชป.15 สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
   6 ธ.ค. 60  สชป.15 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เขต อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
   6 ธ.ค. 60

 ส่งเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือ ฝายยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

   4 ธ.ค. 60  พล.อ ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย
 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 
  30 พ.ย. 60  รธว. กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครศรีฯ
  14 พ.ย. 60  พิธีเปิดอาคารที่ทำการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.15
  14 พ.ย. 60  อบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
   9 พ.ย. 60  ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุกภัยภาคปฏิบัติการเชิงรุก
   3 พ.ย. 60  นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 
  26 ต.ค. 60  สชป.15 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  25 ต.ค. 60  สชป.15 ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
  19 ต.ค. 60  สชป.15 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
  16 ต.ค. 60  สชป.15 เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
ประจำเดือน กันยายน 2560
 
   28 ก.ย.60  สชป.15 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
   22 ก.ย.60  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายในสำนักงานชลประทานที่ 15
   22 ก.ย.60  กีฬาสานสัมพันธ์ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 15
   13 ก.ย.60  สชป.15 ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 
   28 ส.ค.60  สชป.15 จัดนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย”
   16 ส.ค.60  สชป.15 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   3 ส.ค.60  สชป.15 จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 
   31 ก.ค.60  สชป.15 ประชุม ภายใต้หัวข้อใจถึงใจของ “แกนนำเรื่องน้ำ” ในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน
   27 ก.ค.60  สชป.15 เปิดอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลหลังใหม่
   27 ก.ค.60  สชป.15 จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   20 ก.ค.60  บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
   18 ก.ค.60  กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
   18 ก.ค.60  ประชุมการจัดทำและอัพโหลดฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
   5 ก.ค.60  สชป.15 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
 
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 
   30 มิ.ย.60  สำนักงานชลประทานที่ 15 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
   28 มิ.ย.60  จัดอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   26 มิ.ย.60  พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ฯ
   21 มิ.ย.60  ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายฯ
   21 มิ.ย.60  คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่
   20 มิ.ย.60  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ
   20 มิ.ย.60  คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ฯ
   20 มิ.ย.60  ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560
   19 มิ.ย.60  ประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   19 มิ.ย.60  สชป.15 เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ
   19 มิ.ย.60  เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC
   13 มิ.ย.60  ประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อทดสอบระบบ
   13 มิ.ย.60  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115
   9 มิ.ย. 60    โครงการรู้ทันความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   7 มิ.ย. 60    สชป.15 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
   2 มิ.ย. 60    ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15