ข่าว / กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   28 ส.ค.60  สชป.15 จัดนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย”
   16 ส.ค.60  สชป.15 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   3 ส.ค.60  สชป.15 จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   31 ก.ค.60  สชป.15 ประชุม ภายใต้หัวข้อใจถึงใจของ “แกนนำเรื่องน้ำ” ในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน
   27 ก.ค.60  สชป.15 เปิดอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลหลังใหม่
   27 ก.ค.60

 สชป.15 จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   20 ก.ค.60

 บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

   18 ก.ค.60  กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
   18 ก.ค.60  ประชุมการจัดทำและอัพโหลดฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
   5 ก.ค.60  สชป.15 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
 
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   30 มิ.ย.60  สำนักงานชลประทานที่ 15 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
   28 มิ.ย.60  จัดอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   26 มิ.ย.60  พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ฯ
   21 มิ.ย.60  ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายฯ
   21 มิ.ย.60  คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่
   20 มิ.ย.60  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ
   20 มิ.ย.60  คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ฯ
   20 มิ.ย.60  ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560
   19 มิ.ย.60  ประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   19 มิ.ย.60  สชป.15 เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ
   19 มิ.ย.60  เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC
   13 มิ.ย.60  ประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อทดสอบระบบ
   13 มิ.ย.60  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115
   9 มิ.ย. 60    โครงการรู้ทันความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   7 มิ.ย. 60    สชป.15 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
   2 มิ.ย. 60    ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15