หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

  

 

 
อย่าลืมกดติดตามข่าวสาร สชป.15
ผ่านทางช่องทาง Youtube ด้วยนะครับ
  

 เอกสารดาวน์โหลด

- การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศด้านฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน
  กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู
  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2561)
- การศึกษาความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการชลประทาน
  โครงการฝายบ้านท่าตะคร้อ
  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561)
- การศึกษานิเวศทางน้ำคลองส่งน้ำชลประทาน
  กรณีศึกษาการระบาดวัชพืชต้นกงพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ
  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561) 

     สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ My GPF Application
     บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ เมษายน 2562
     ตารางการแช่งขัน กีฬาภายในกรมชลประทาน ปี 2561
     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     โลโก้งานกีฬาสีภายในประจำปี 2561
     ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     บันทึกข้อตกลง MOU : Memorandum of Understanding)
       ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
     โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
     ป้ายไวนิลวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี (ขนาด 300 x 500 เซนติเมตร)
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

 


 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ