ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ

Loading...

 

 

 

     ประชาสัมพันธ์

 รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"
 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา
     เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560"
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"

 

   

 

 

Black Ribbon